Siz ushbu bo‘limda Matematika ta’limi va fanlarini yanada rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar bilan tanishishingiz mumkin hamda maktabgacha ta’lim, umumta’lim va oliy ta’lim tizimlaridagi darsliklar, o‘quv-uslubiy adabiyotlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo‘lasiz.