Khan Academyning o`zbek tilidagi video darslarini tavsiya etamiz!

Quyidagi roʻyxatdan mundarija sifatida foydalaning. Boblarga boʻlingan har bir qatorda mavzu nomlari berilgan. Mavzu ustiga bosib, kerakli videoga shu zahoti oʻting.

I bob: Sanoq

1. Kichik sonlarni sanash
2. Tartib bilan sanash
3. Sonlar setkasi
4. 0 va 120 oraligʻida tushirib qoldirilgan sonlar
5. 10 tadan sanash
6. Rasmdagi narsalarni sanash
7.Narsalarni sanash 1
8. Narsalarni sanash 2
9. Narsalarning sonini taqqoslash
10. Sonlar oʻqida sonlarni taqqoslash
11. Kategoriya boʻyicha sanash

 II bob: Qoʻshish va ayirishga kirish
12. Qoʻshish bilan tanishuv
13. Ayirish bilan tanishuv
14. 5 sonini hosil qilish
15. Kataklarni toʻldirish orqali 10 sonini hosil qilish
16. 10 gacha qoʻshish
17. Qoʻshish va ayirish: meva boʻlagi
18. 10 ichida qoʻshish va ayirish
19. Qoʻshish va ayirishning bog‘liqligi
20. 10 ichida qoʻshish: masala
21. 10 ichida ayirish: masala

 III bob: xona birliklari (oʻnliklar va yuzliklar)
22. 19 gacha boʻlgan sonlarni 10 orqali hosil qilish
23. 10 dan 19 gacha boʻlgan sonlar: maymunchalar
24. Xona birliklari bilan tanishuv
25. Xona birliklariga misol: 25
26. Xona birliklariga misol: 42
27. Katta va kichik belgilari
28. Butun sonlarni taqqoslash

IV bob: 20 ning ichida qoʻshish va ayirish
29. 7 ni 6 ga qoʻshish
30. 8 ga 7 ni qoʻshish
31. 5 + 3 + 6 ni yechish
32. 14 dan 6 ni ayirish
33. Tenglik belgisi
34. Qoʻshish va ayirish: super qahramonlar
35. Qoʻshish va ayirish: gorillalar
36. Taqqoslash boʻyicha masala: marmar toshchalar
37. Taqqoslash boʻyicha masala: roli-poli oʻyini
38. Takroriy qoʻshish: soch turmagi

V bob: 100 ning ichida qoʻshish va ayirish

39. 1 va 10 ni qoʻshish
40. O‘nliklarni qoʻshishda xona birliklari
41. Birliklarni qoʻshishda xona birliklari
42. 1 va 10 ni ayirish
43. Xona birliklaridan foydalanib birliklarni ayirish
44. Xona birliklaridan foydalanib oʻnliklarni ayirish
45. 2 xonali sonlarni qoʻshish (1-qism)
46. 2 xonali sonlarni qoʻshish (2-qism)
47. 2 xonali sonlarni qismlarga boʻlib qoʻshish
48. 1 xonali sonlarni qoʻshish uchun xona birliklariga ajratish
49. Oʻnliklar guruhi yordamida qoʻshish
50. 2 xonali sonlarni xona birliklariga ajratmasdan ayirish (1-qism)
51. 2 xonali sonlarni xona birliklariga ajratmasdan ayirish (2-qism)
52. 1 xonali sonni xona birliklariga ajratish orqali ayirish
53. 53 + 17 ni oʻnliklarga ajratish yoʻli bilan topish
54. 2 xonali sonlarni qoʻshish usullari
55. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish
56. Xona birliklariga ajratish orqali qoʻshish
57. 2 xonali sonlarni ayirish (1-qism)
58. Xona birliklariga ajratish orqali ayirish
59. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish: masala
60. Ayirishga oid masala: tennis koptogi
61. Qoʻshishga oid masala: otlar
62. Ayirishga oid masala: qor
63. Ayirishga oid masala: qalamlar
64. Ayirishga oid masala: basketbol
65. Qoʻshishga oid masala: dengiz yulduzi
66. Qoʻshishga oid masala: dog‘lar
67. 5 tadan oʻtib sanash
68. 10 tadan sanash
69. 100 tadan oʻtib sanash
70. Qoʻshish va ayirishda tushirib qoldirilgan sonlar

VI bob: 1000 ning ichida qoʻshish va ayirish

71. 10 yoki 100 ni qoʻshish
72. 1 liklar, 10 liklar va 100 liklarni qoʻshish
73. 3 xonali sonlarni qoʻshish
74. 1, 10 yoki 100 ni ayirish
75. 1 liklar, 10 liklar va 100 liklarni ayirish
76. 3 xonali sonlarni ayirish
77. 3 xonali sonlarni qoʻshish: misol
78. 3 xonali sonlarni og‘zaki qoʻshish
79. 10 va 100 lar toʻplami orqali qoʻshish
80. Sonlar oʻqi yordamida qoʻshish va ayirish 

VII bob: Oʻlchov va maʼlumotlar

81. Uzunlik boʻyicha ketma-ket joylashtirish
82. Uzunlikni oʻlchash (2-qism)
83. Uzunlikni har xil birliklar bilan oʻlchash
84. Uzunliklarni taqqoslash
85. Uzunlikni hisoblash
86. Uzunlikka doir masala
87. Uzunlikni hisoblash: oltin haykal
88. Rasmli grafiklar
89. Piktogramma va chiziqli grafiklar tuzish
90. Gistogrammalarni oʻqish: suyakchalar
91. Gistogrammalarni oʻqish: mototsikllar
92. Piktogramma va gistogrammalar tuzish (1-qism)
93. Chiziqli grafiklar bilan tanishuv
94. Belgili soatda vaqtni aniqlash
95. Belgisiz soatda vaqtni aniqlash
96. Pul sanash
97. Tanga sanash

VIII bob: Geometriya
98. Farruh amakining shakllar kolleksiyasi
99. Shakllarni aniqlash
100. Shakllarni hosil qilish
101. Yarim va chorak
102. Aylana va toʻrtburchakning teng boʻlaklari