Siz ushbu bo‘limda Matematika fanlari orqali hal etish mumkin bo‘lgan ishlab chiqarish sohasidagi muammolar bilan tanishish hamda ularni hal qilish uchun soha vakillari bilan hamkorlik qilish, matematikaning amaliy ahamiyatini bayon etuvchi maqolalar bilan tanishish imkoniyatiga ega bo‘lasiz.